divendres, 2 de novembre de 2012

Imminent inici de l'extracció dels fangs

Font: Ajuntament de Flix. Diari de Tarragona edició escrita del 2 de novembre de 2012