dimecres, 20 de febrer de 2008

El Quart Món

A les classes de geografia de segon de batxillerat un tema que sempre crida l’atenció als alumnes és el del Quart Món. Ells tenen bastant clar el concepte de Primer Món i Tercer Món i els identifiquen fàcilment amb desenvolupament i subdesenvolupament respectivament.

Però quan fas la pregunta de que entenen ells per Quart Món les respostes són d’allò més variades, i van des d’aquell que no ha sentit mai aquest concepte, fins aquell que creu que són els països més pobres del món. Fins i tot alguna vegada algú m’ha contestat que era una altra dimensió (??) o un planeta nou. Anem a intentar aclarir-ho.

Des de la dècada de 1980 la pobresa ha augmentat molt a les societats desenvolupades, sobretot a les àrees urbanes. En aquestes societats de l’opulència cada vegada hi ha més gent que viu millor però també hi ha uns sectors socials que queden al marge d’aquesta prosperitat. Aquestes bosses de pobresa situades al mig de la prosperitat urbana del món desenvolupat es coneixen amb el nom de Quart Món.

El Quart Món el poden trobar tan als barris antics que s’han anat degradant amb els pas dels anys com a les zones suburbials perifèriques, però també al districte central de negocis (CBD); és a dir, a la zona més rica de la ciutat que durant el dia està inundada dels executius (els colls blancs) empresarials i que quan s’acaba la jornada laboral són substituïts pels sense sostre.

Precisament, la imatge típica del Quart Món són els sense sostre (homeless) que malviuen entre capses de cartró i bosses de plàstic, són alcohòlics o drogoaddictes, dormen en un banc o al caixer de la cantonada. Però cada vegada més, aquestes bosses de pobresa estan formades per persones d’origen molt divers: joves sense feina, famílies monoparentals (generalment dones soles que s’han de fer càrrec dels fills), persones soles de la tercera edat, immigrants,… Són gent que no tenen cap expectativa d’incorporar-se al mercat de treball i a la societat que els envolta i que se senten socialment exclosos.

Aquesta gent malviu de l’almoina, del que recull pel carrer, de la venda ambulant irregular, netejant vidres de cotxes als semàfors o recollint menjar dels contenedors dels grans supermercats. En aquest darrer cas es coneixen amb el nom de freegan (una cosa així com rebuscadors).

Aquí teniu un exemple de rebuscadors