dissabte, 6 de juny de 2009

El Salt de Flix (i III)

La finalitat de tota l'obra del Salt de Flix era la producció d'energia elèctrica. Una energia que es generaria a partir de la velocitat que agafava l'aigua en salvar el desnivell que provocava l'embassament entre el riu de Dalt i el riu de Baix.
Dins l'edifici de la central s'hi van instal·lar quatre turbines Kaplan d'eix vertical amb 14.300 HP per màquina.
El parc de transformació treballava inicialment a la tensió de 110 kv, voltatge que actualment s'ha homogeneïtzat amb la resta del sistema.

Fotos:
www. flix.cat
Bloc de Pere

SÁNCHEZ CERVELLÓ, J.-VISA RIBERA, F. La navegació fluvial i la industrialització a Flix (1840-1940). Flix. 1994.
SÁNCHEZ VILANOVA, Ll. Les centrals hidroelèctriques de l'Ebre: Flix, Mequinensa, Riba-roja.
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya. 2001