dimarts, 3 de gener de 2012

Entrevista a l'alcalde de Flix

En aquesta entrevista, Marc Mur parla sobre l'incident de la barca de Flix, el cost i la durada de l'arranjament. També comenta la posada en marxa del projecte de millora de la Colònia de la fàbrica, dels Comellarets i de les Casetes. L'inici de la segona fase de la millora de l'enllumenat públic. Parla de la necessitat de potenciar el viver d'empreses i d'una necessària diversificació econòmica, del MTC, de la situació política del nostre municipi, etc, etc, etc.