dimarts, 21 de febrer de 2012

Descens de la població catalana

El dia 6 de febrer l'Institut d'Estadística de Catalunya va fer públic un informe, amb estimacions avançades, en el que s'indica que Catalunya ha perdut població el darrer any. El cens a 31 de desembre de 2011 era de 7.432.830 habitants, 1.802 menys que l'any anterior.
Aquest fet no es produïa des de la Guerra Civil, quan la població catalana va passar dels 2.921.216 habitants el 1936 als 2.890.974 el 1940, just desprès d'acabar la guerra. Segons les dades oficials, durant aquell quinquenni (1936-1940) la població catalana va perdre 30.242 habitants. Una xifra que, amb tota seguretat, és molt superior donat que les autoritats franquistes, en el primer recull demogràfic que van fer, van intentar "maquillar" els efectes de la guerra.
Aquest  descens de població del 2011 s'ha produït per un conjunt de circumstàncies. Una seria l'envelliment de la població que porta a un repunt de la taxa de mortalitat. Una altra seria el resultat de la crisi que patim i que hauria provocat un saldo migratori negatiu, fruit tant dels descens de la immigració com de la sortida de població autòctona i del retorn als seus països de molts immigrants. I, finalment, un creixement natural (diferència entre naixements i morts) molt baix.
En aquest informe de l'Idescat, també es posa de manifest l'important increment d'habitants de més de 65 anys (la població en aquesta franja ha augmentat en 9.509 persones) i una accentuació del desequilibri entre sexes: ara hi ha a Catalunya 13.181 dones més i 14.983 homes menys.

Font: Idescat