dilluns, 5 de març de 2012

2011. Immigració a Flix


Històricament, Flix ha estat un lloc d’arribada d’immigrants. Sols cal recordar els orígens de la Fàbrica i la important colònia d’alemanys que hi havia, o l’arribada de gent d’altres llocs de l’estat espanyol per a la construcció de la presa i la central hidroelèctrica.
En els darrers anys ha cobrat importància el nombre de persones residents al poble que han nascut a l’estranger. Així si l’any 2000 tant sols hi havia a Flix 38 persones nascudes a l’estranger, l’any 2011 eren 514. Aquesta xifra representa un 12,95% del total de la població flixanca.
En aquest mateix període de temps, i segons les dades del padró continuo de població de l’idescat, Flix ha passat d’una població de 4.208 habitants l’any 2000 a 3.969 habitants l’any 2011; és a dir, tenim 239 habitants menys, el que suposa que hem perdut un 5,7% de la població.
Per tant, la conclusió és evident: la davallada demogràfica encara seria molt pitjor de no ser per l’arribada de la població immigrant. De fet, tant el creixement natural com el saldo migratori interior són negatius, mentre que el saldo migratori exterior és clarament positiu.
Aquesta davallada demogràfica s’accentuarà els propers anys perquè, no sols s’està produint una reducció en l’arriba d’immigrants, si no que hi ha un retorn d’aquests cap als seus països d’origen. Així, la xifra més alta la trobem el 2009 quan a Flix hi havia 532 persones que havien nascut a l’estranger, va baixar a 529 el 2010 i 514 l’any passat.
Aquest és un fenomen que s’està produint a nivell de tot l’estat espanyol. El motiu d’aquesta reducció l’hem de buscar en la greu crisi econòmica i financera que estem patim que fa que el nostre país ja no sigui tant atractiu per venir a buscar feina.
La composició de la població estrangera és molt heterogènia pel que fa a l’edat i el sexe. Dels 514 residents a Flix nascuts a l’estranger que hi havia el 2011, 287 eren homes (un 56%) i 227 dones (un 44%). I, per grups d’edats, predominaven, els estrangers d’entre 20 a 44 anys, amb 278 persones (un 54% del total).
Pel lloc de procedència de la població estrangera, l’any 2011, destacaven els de països comunitaris amb 288, 29 més eren d’altres països europeus, 92 eren africans, 3 d’Amèrica del Nord i Central, 49 d’América del Sud i 39 d’Àsia i Oceania.
La immigració (legal), en línies generals, l’hem de considerar positiva per al nostre poble. Aquests immigrants contribueixen amb els impostos i són un consumidors que ajuden a revitalitzar el comerç local.
L’arribada d’immigrants ha contribuït a reduir la pèrdua de població del poble. Els immigrants, en general, són persones joves que acostumen a tenir més fills que els residents del país.
Finalment, la immigració suposa el contacte amb cultures de països molt diversos i la possibilitat de conèixer altres maneres d’interpretar el món.

2 comentaris:

Jesús Escribano ha dit...

Resulta muy agradable leer a una persona que habla con sensatez de la inmigración con los tiempos que corren.
Saludos,
Jesús

Anònim ha dit...

I així anem perdent poc a poc la nostra identitat catalana.