dissabte, 24 de març de 2012

Le nuclears espanyoles reben una "valoració positiva" de la delegació d'experts

Consejo de Seguridad Nuclear


Els experts internacionals encarregats de la peer reviews a Espanya han redactat un informe preliminar amb unes conclusions que recullen una "valoració positiva" del treball efectuat tant pels titulars de les centrals com pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en relació amb les proves de resistència de les centrals nuclears espanyoles.
La delegació (a la que hi ha dos experts de la Comissió Europea) ha mantingut diverses reunions amb els membres de les direccions tècniques de Seguretat Nuclear i de Protecció Radiològica del Consell, que han participat en la redacció de l’informe sobre les proves de resistència, i ha revisat diversa documentació tècnica. A més, els experts van visitar, el passat dimarts, la central nuclear d'Almaraz, ja que aquestes revisions, dissenyades pel Grup Europeu de Reguladors Nuclears (ENSREG), inclouen també treball sobre el terreny.
L'informe preliminar derivat d’aquests anàlisis serà examinat pel plenari encarregat de coordinar les peer reviews, per a ser posteriorment remès a Grup Europeu de Reguladors Nuclears, juntament amb l’informe final i els informes nacionals dels països europeus que, a l’igual que Espanya, estan sotmetent a les seves centrals a aquest exhaustiu procés de revisió. Una vegada els informes hagin arribat a la Comissió Europea, se celebrarà un seminari públic al mes de maig.