dissabte, 23 de març de 2013

PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DE TRAMITACIÓ DE L’ERO D’ERCROS


AJUNTAMENT DE FLIX

PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DE TRAMITACIÓDE L’ERO D’ERCROS

Exposició de motius 

Ahir, divendres 22 de març, va finalitzar el períod e de consultes del ERO que Ercros va presentar el passat 22 de febrer amb un a cord que suposa l’acomiadament de 75 treballadors (61 actius i 14 prejubilats) de la fàbrica de Flix. 

Aquest acord va comptar amb el vot contrari dels representants de la factoria de Flix, recollint el mandat que l’assemblea de treballadors els va traslladar per àmplia majoria en votació efectuada el passat dijous 21 de març. Posicionament  aquest, compartit per aquest consistori i l’amplia massa social que ha recolzat les mobilitzacions durant aquests 33 dies de lluita.

Tal i com vam denunciar, aquest escenari de divisió del vot sindical estava perfectament calculat des de bon principi, havent i nclòs deliberadament l’empresa en l’expedient fins a 5 centres productius diferents amb un de fora de Catalunya, fets que li han permès traslladar la tramitació de l’ERO a Madrid i deixar en minoria els representants de la factoria de Flix en la mesa de negociació malgrat acumular el 78% de l’afectació. 

La tramitació d’aquest ERO ha estat des de bon principi plena d’incoherències; des de plantejar com a imprescindibles els tancaments, que finalment no s’han realitzat, de Cartagena i la línia de clor de Flix fins a negar+se en darrera instància a negociar rebaixes salarials per tal de salvar llocs de treball. Aquesta negativa a reduir els costos laborals a Flix no pot sinó respondre a una decidida voluntat de tancament de la fàbrica. 

Només l’enorme mobilització de la societat flixanca i tantíssimes institucions que l’han recolzat, ha aconseguit aturar aquestes intencions inicials de l’empresa. 

Malgrat tot, ni els acords del Parlament de Catalunya, les crides del Govern de la Generalitat, les administracions locals i els innombrables sectors que s’hi han sumat, han servit per acostar l’empresa als escenaris raonables que havien estat, en el seu dia, damunt la taula. 

Conscients que hi havia altres vies tant per plantejar el tema com per a la seua resolució final hem de lamentar, un cop més, les formes i el fons que ha aplicat Ercros al llarg de tot el procés, negant-se a assumir la seua responsabilitat social amb un poble que l’ha acollit durant els darrers 116 anys. 

Davant tot l’expressat, els grups municipals d’ERC, CiU i el PSC proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER.-  AGRAIR al poble de Flix la seua exemplar, cívica i massiva resposta a totes les mobilitzacions engegades durant el darrer mes per tal d’aturar els plans de tancament d’Ercros a Flix.

SEGON.- FER extensiu aquest agraïment al Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments veïns, els partits polítics, els mitjans de comunicació i totes les institucions i organismes que, des dels més diversos àmbits, ens han fet arribar les seues mostres de suport. 

TERCER.- EXIGIR a Ercros que, vista la seua nul·la aposta per Flix, faciliti en endavant la implantació d’altres empreses i iniciatives al seu entorn, aparcant la política d’obstaculització duta a terme fins ara. 

QUART.- EXPRESSAR la nostra sorpresa, malestar i indignació per com s’ha tancat un acord que, signat a esquenes dels propis treballadors, contradiu el sentit últim de tota negociació obrera. 

CINQUÈ.- CONSTATAR i lamentar que l’actual situació deixa aquest consistori sense marge de maniobra de cara a noves mobilitzacions i actuacions per tal de continuar amb l’estratègia de pressionar l’empresa fins esgotar totes les possibilitats negociadores. 

SISÈ.- POSAR aquest Ajuntament, en tot allò que dins de les seus possibilitats pugui aportar, a disposició dels treballadors afectats, tant d’Ercros com de les empreses auxiliars.

SETÈ.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat, al Govern de la Generalitat, a la Secretaria d’ocupació i relacions laborals, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a tots els ajuntaments i institucions que han tramès el seu suport, al comitè de treballadors d’Ercros, als representants dels treballadors de les empreses auxiliars i a la Direcció d’Ercros.

Flix, 23 de març de 2.013

1 comentari:

Anònim ha dit...

Quan es farà efectiva la frase "Tots o ningú"?.Seguirem lluitant? Qui lluita ara per la gent acomiadada? Es molt facil parlar de solidaritat quant es creu que tot està perdut, però un cop salvat el propi cul que cadascu s'aguanti amb el que li toca. Sincerament crec que l'empresa ha jugat amb vosaltres i vosaltres no heu estat el suficient valents per guanyar-los en l'última batalla i heu deixa't als vostres companys acomiadats tirats a la cuneta.