dimecres, 24 de març de 2010

Estem de recerca

El currículum de quart d'ESO es completa amb l'elaboració d'un projecte de recerca que ha de servir per a potenciar el treball en equip i entrar en el món de la descoberta mitjançant un conjunt d'activitats d'un tema concret.
L’alumnat, al llarg de sis dies i en grups reduïts, ha de plantejar un objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral.
En col·laboració del Grup de Natura Freixe i l'entorn d'aprenentatge Sebes i Meandre de Flix, els temes als que podem accedir són variats. Aquest curs les àrees escollides han estat:
Hem combinat la teoria amb la pràctica perquè tenim els espais aquí mateix, encara que molta gent no els veu, i tècnics preparats per fer les explicacions i elaborar les pràctiques d'una manera clara i entenedora.
Així, mentre uns grups estudiaven les tècniques d'anellament i el seguiment que es fan a les aus, uns altres estudiaven la qualitat de les aigües de la llacuna de Sebes i les tècniques de depuració d'aigües residuals.
A la vegada, els grups que estudiaven ell camí de sirga, han pogut gaudir de la visita al Centre d'Interpretació del Camí de Sirga inaugurat al Mas de Pitoia el 29 de maig de 2009 i, també, han seguit la nova ruta exterior del meandre que, tot i no ser pròpiament el camí, els hi ha permès passejar vora el riu (un fet que, paradoxalment, no es podia fer tot i estar envoltats per l'Ebre).
Pel que fa a la Batalla de l'Ebre, hem visitat el refugi del carrer Sant Josep, hem resseguit el poble localitzant en un mapa tots els altres refugis que tenim i hem visitat el refugi dels pontoners situat davall mateix del castell, tot recordant el pont de ferro que allí es va construir durant la batalla.

2 comentaris:

Jaume Masip Llop ha dit...

Enhorabona, Marià, no s'estima el que no es coneix,amés de formar-se, és una bona manera de que els joves aprenguin a estimar el que tenen, el poble on viuen, la terra que habiten...

Alba Jornet ha dit...

Com s'ho curren els professors! Jo no en vaig poder gaudir! jeje
Una abraçada