dimecres, 28 de juliol de 2010

Incautació de l'església de Flix, juliol del 1937

Juliol de 1937, tot just fa un any que s'ha produït la sublevació militar. La Guerra Civil serà llarga i cruenta. De moment, Flix està lluny del front de guerra però, degut a la presència de la Fàbrica, és un clar objectiu militar com ho demostren els bombardejos
facciosos del febrer d'aquell any.
Aquell mes de juliol, concretament el 26 de juliol de 1937, el ple de l'Ajuntament constitucional de Flix va decidir enviar una petició d'incautació a la Generalitat de Catalunya per a convertir l'església del poble en mercat municipal, dedicat a la venda al detall dels diferents queviures de la nostra localitat.
El motiu que es va posar de manifest per a justificar la incautació fou el del benefici públic; així com la necessitat de centralitzar la venda d'aliments, una major vigilància municipal pel que fa al control de preus, mesures higièniques, estat sanitari, etc.
En un altre document també es fa referència a la necessitat d'incautar l'església, i convertir-la en un mercat, per l'augment de població motivat pels treballs que està portant a terme Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya (obres del salt de Flix) i la necessitat d'una nova estructuració i control de venda centralitzat.
Però la mesura d'expropiació va més enllà i es justifica per la revolució constructiva que està fent el poble i la guerra contra el feixisme, així com per la sang xuclada al proletariat durant anys.
Signa la petició d'incautació J. Ferrús; probablement Josep Ferrús Rodes, membre de la CNT i Conseller de Relacions (alcalde) del Consell Municipal de Flix.
Font: Arxiu Nacional de Catalunya (online)