dimecres, 11 de maig de 2011

El comptes clars

Segons ha sortit publicat al BOE, l'Estat subvencionarà amb 276,86 euros cada acta de regidor que aconsegueixin els partits, coalicions i agrupacions electorals a les eleccions municipals del proper 22 de maig. També pagarà 55 cèntims per cada vot rebut, sempre que es tradueixi en regidors.
L'Estat també estableix un límit de despesa electoral a tots els partits, coalicions, federacions i agrupacions que presenten candidatures en aquestes eleccions municicpals. Així s'ha decidit que el límit de despesa electoral sortira de multiplicar per 0,10 euros el nombre d'habitants correponents a les poblacions de dret de les circumscripcions on es presentin les candidatures.
Ara bé, per cada província, aquells que es presentin almenys al 50% dels municipis, podran gastar, a més, 133.121,69 euros per cadascuna de les províncies en que compleixin aquesta condició.
És a dir, aquells partits que presentin més llistes electorals (com a mínim al 50% dels municipis de la província) tindran més diners a gastar en campanya electoral. Diners que es gastaran allí on decideixi l'executiva del partit, que probablement serà en algun municipi on el vot estigui més disputat i on una bona campanya electoral pugui decidir el resultat final.
Això últim explicaria l'aparició de determinades candidatures amb una llista electoral formada en la seva totalitat o en la seva majoria per gent de fora vila.