dissabte, 7 de maig de 2011

L'home del cafè

Pots trobar l'home que surt en aquesta foto en tres segons?