divendres, 27 de maig de 2011

Mulla't pel riu de La Cana!

Aquesta petita conca hidrològica desguassa al marge esquerre de l’Ebre dins del Meandre: és l’altre riu de Flix. Les seves aportacions són irregulars alterant mínimament la dinàmica del riu. El riu de la Cana neix a les vessants del Montsant, amb una longitud de 20 km i una conca de 75 km2. Recull aigua i sobretot realitza les seves aportacions a través de l’aqüífer tot i que, en anys molt plujosos, arriba a circular superficialment. Aquest riu assenyala els límits provincials entre Tarragona i Lleida, una limitació històrica que dibuixa un curiós terme de Flix.
Actuació que es planteja: com a celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, es planteja la restauració de l’hàbitat de ribera de la desembocadura del riu de la Cana amb el riu Ebre. La proliferació de canya invasora (Arundo donax) impedeix la regeneració natural de la zona, d’aquesta manera s’eliminarà aquesta espècie invasora i es replantarà la zona amb àlbers (Populus alba), l’arbre de ribera propi de la zona.
Qui es vol que participi: la implicació i participació dels Voluntaris de la Reserva i de la població local, permetrà al llarg d’aquesta jornada, la realització d’una actuació de restauració d’aquest paratge emblemàtic des del punt de vista de la seva identificació social i per la importància dels seus valors naturals i paisatgístics.
Quins resultats s’esperen: evitar la proliferació de canya invasora i reforçar la regeneració natural de la zona de ribera del riu de la Cana. Aconseguir un gran èxit de participació durant la celebració de la diada, per tal de difondre la importància de la implicació i conscienciació ciutadana per la millora del nostre patrimoni natural i del medi ambient en general.
Punt de trobada: Pont del riu de la Cana Hora: 9,00
Durada de l’activitat: 3 hores
Informació: Mas del Director - Reserva Natural de Sebes | 977 265 112

Informació facilitada pel Grup de Natura Freixe.