dimecres, 21 de febrer del 2007

Lo molí d'Oriol

Segons la Cana:
Es tracta d’un recinte tancat per tres bandes amb murs de pedra, el de la banda est ha desaparegut, el de la banda nord ha quedat gairebé integrat a les construccions modernes, el de la banda sud està bastant ben conservat, es veuen a la part inferior restes del que sembla que eren dues portes d’accés a la part, ara inexistent, de l’antic edifici, després de la pista d’estiu de La Unió Social i ara ocupada pel nou carrer, i una de les dos pedres que formaven part d’una de les premses que hi havia a aquest costat del mur, l’altra es va desmuntar i traslladar a dins del recinte, el de la banda oest és el que té el que havia de ser la porta, o una d’elles, d’accés al molí, conserva una finestra i la porta amb carreus ben conservats, damunt de la porta hi ha una pedra amb una inscripció i un escut que s’ha deteriorat bastant en els darrers anys, a la inscripció: "1789 Reynando la magestad de Carlos IV se aumento una tercera prensa en este molino siendo intendente el Sr Baron de la Linde y su comisionado Don Gregorio Carpintier Magistrado de la sal de la ciudad de Tortosa".
A l’interior del recinte, apart de la pedra que es va desmuntar hi ha un pilar de pedra i quatre parells de pedres verticals que formaven part de quatre premses de palanca algunes conserven la pedra horitzontal a la part superior. També hi ha amuntegades diverses pedres pendents d’estudiar que van sortir de l’excavació del carrer, un altra que sembla que formava part d’una porta i un eix de ferro roscat que també formava part d’un premsa.

Per una millor comprensió adjuntem un seguit de fotografies il·lustratives de la descripció.