dijous, 9 de juny de 2011

Acord per a la governabilitat de Flix

Ajuntament de Flix

Aquesta tarda, a les dependències de l'Ajuntament de Flix, els regidors electes del PSC i ERC han signat un document mitjançant el qual acorden el pacte de legislatura per a la governabilitat de l'Ajuntament de Flix per als propers quatres anys.

El text complert de l'acord és el següent:

ACORD PER FLIX

Els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’Esquerra Republicana de Catalunya acordem un pacte de legislatura per a la governabilitat de l’Ajuntament de Flix per als propers quatre anys en base als següents punts programàtics:

1. Prioritzar la captació d’inversions i la instal·lació d’empreses al municipi en la línia de diversificació econòmica engegada en les passades legislatures. Amb el Centre d’Empreses com a eina principal, cal posar en valor els actius humans, logístics i de tradició industrial que fan de Flix un lloc atractiu per aconseguir inversions.

2. Augmentar el suport a l’emprenedor i la petita empresa local a través de la formació i la col·laboració de l’administració municipal. Es fomentaran altres sectors econòmics com el turisme, l’agricultura i el comerç a través de polítiques de promoció i difusió.

3. Crear un Reglament Orgànic Municipal que permeti articular de forma àgil i transparent la participació ciutadana en les instàncies municipals com ara la celebració de consultes populars. Revisar el funcionament i temps de resposta dels actuals canals de comunicació entre el ciutadà i l’administració.

4. Mantenir la fiscalitat en els tipus impositius actuals, tot revisant a la baixa les taxes que puguin suposar un greuge comparatiu en la seua aplicació lineal.

5. Ampliar el cos de la Guàrdia Municipal per tal de millorar-ne l’operativitat. Estudiar, així mateix, les opcions que permetin avançar en un millor ús dels espais compartits entre vianants i el trànsit rodat tant en les zones conflictives com en les susceptibles de peatonalització.

6. Fomentar l’estalvi energètic en l’administració local, continuant amb els plans actuals d’eficiència en els edificis públics, d’actualització de la xarxa d’aigua potable i de renovació de l’enllumenat públic.

7. Impulsar la millora de la recollida selectiva, apostant pel soterrament de les illes de contenidors en els llocs on sigui més necessàri i per millorar la neteja dels punts de recollida en general.

8. Gestionar de manera eficient i participativa els recursos compromesos dins la Llei de Barris per a l’actuació en la Colònia Fàbrica i Comellarets. Estendre les millores urbanístiques d’àrees degradades a les zones del Casc Antic on encara no s’ha actuat.

9. Promoure el nostre patrimoni històric, cultural i natural com un actiu a preservar i una oportunitat per a la diversificació econòmica. En aquest sentit cal assegurar la segona fase d’actuació al Castell Nou i la materialització del Centre d’Interpretació de la Química.

10. Reformar l’Ajuntament Vell per tal que pugui acollir l’Hotel d’entitats. Aprofitar aquest nou espai com a punt de trobada i d’intercanvi entre les associacions culturals i esportives locals i com a eina per a consolidar i ampliar l’agenda cultural.

11. Potenciar la col·laboració entre els diferents agents de l’àmbit educatiu per tal d’augmentar l’oferta educativa, tant reglada com no.

12. Estendre i ampliar l‘atenció social als col·lectius més afectats per la crisi econòmica per tal d’evitar possibles bosses d’exclusió social.

Ho signen a Flix en data nou de juny de 2.011, Marc Mur Bagés, Fina Carranza Larrosa, Delfí Castellví Descarrega, Francesc Barbero Escrivà, Ramon Sabaté Arqué, Raül Sabaté Cervelló, Noèlia Colomines, Juan Rita Costa Puey.

Aquest pacte entre PSC i ERC possibilita una majoria de govern i l'elecció del cap de llista dels socialistes, Marc Mur Bagés, com a futur alcalde de Flix. Els representants electes de la candidatura de CiU restarien, ara per ara, fora del futur govern municipal.